Spring til indhold

EU-direktivet

S!RENEN bliver implementeret på baggrund af et EU-direktiv fra 2018. Bliv klogere på, hvad det betyder, her.

Grundlag for implementeringen af S!RENEN

Hvilket EU-direktiv er der tale om?

Den 11. december 2018 vedtog EU direktivet '(EU) 2018/1972' om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation.


Direktivet fastlagde, at alle borgere i EU skal kunne blive advaret via mobiltelefonen på tværs af EU i tilfælde af kriser og katastrofer. Lovgrundlaget for at indføre mobilbaseret varsling i Danmark blev vedtaget af Folketinget i december 2020.

EU-direktivet i praksis

Hvad betyder EU-direktivet for Danmark – og for dig?

EU-direktivet betyder, at vi i Danmark får det mobilbaserede varslingssystem S!RENEN.

S!RENEN er med til at fremtidssikre vores infrastruktur for varsling i Danmark.

S!RENEN er et supplement til det eksisterende varslingssystem. Derfor vil du stadig kunne høre sirenerne fra tagene, og du vil stadig blive advaret gennem radio og TV, hvis du befinder dig i et fareområde.

Med S!RENEN vil du fremover også kunne modtage en advarsel direkte på din mobiltelefon, hvor du får mere information om, hvad der sker, hvordan du skal handle og hvor du kan søge mere information.

Informationsmaterialer