Spring til indhold

National varslingstest

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester hvert år varslingskanalerne den første onsdag i maj klokken 12. Husk, at du også får en test-advarsel på din mobiltelefon.

Test af varslingskanalerne

Hvorfor tester man varslingskanalerne?

Den første onsdag i maj kl. 12.00 tester Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet S!RENEN og de fysiske varslingssirener. Ved den nationale test modtager du en test-advarsel på din mobil via S!RENEN. Samtidig lyder de fysiske varslingssirener over hele landet.

Du skal ikke gøre noget i forbindelse med testen. S!RENEN testes for, at så mange som muligt kender til systemet og er trygge ved det og for at sikre, at teknikken fungerer, som den skal. De fysiske varslingssirener testes for at huske folk på, hvordan de lyder, og hvad de betyder og for at sikre, at teknikken fungerer, som den skal.

Du kan se mere om de fysiske varslingssirener og testen af dem på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Beredskabsstyrelsen

Sirenetest i Danmark

Hvad kommer der til at stå i test-advarslen?

TEST - S!RENEN – TEST

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet tester S!RENEN, Danmarks mobile varslingssystem. I en akut situation fortæller S!RENEN dig, hvad der sker, hvor det sker, og hvad du skal gøre.
Dette er en test. Du skal ikke foretage dig noget.
Se mere på sirenen.dk

Danish Emergency Management Agency and Danish National Police are testing S!RENEN, Denmark's mobile warning system. In case of an emergency, S!RENEN tells you what is going on, where it is, and what you should do.
Today is a test. You don't need to take any action.
See more at sirenen.dk/en

Sirenetest i Danmark

Modtog du ikke en test-advarsel via S!RENEN?

Alle nyere mobiltelefoner med opdateret styresystem, som er på 4G eller 5G, kan modtage en testadvarsel den første onsdag i maj ved middagstid – med mindre telefonen er helt slukket eller i flytilstand.

Har du ikke modtaget testadvarslen, kan det hænge sammen med typen af din mobiltelefon eller din mobils styresystem. Læs mere under ”Tjek din mobil”.

Sirenetest i Danmark

Spørgsmål og svar

Under 'Spørgsmål og svar' kan du se svar på en række spørgsmål om testen af S!RENEN og de fysiske varslingssirener.

Spørgsmål og svar